phone Spørsmål? ring oss 22 55 08 00

Personvernerklæring for Norsk Profilreklame & Gaver AS
Vi i Norsk Profilreklame & Gaver AS ønsker å ivareta ditt personvern på best mulig måte. I denne personvernerklæringen redegjør vi for våre retningslinjer for behandling av personopplysninger. Erklæringen beskriver hvordan vi samler inn og bruker dine personopplysninger. I tillegg finner du også informasjon om hvilke rettigheter du har og hvordan du kan utøve disse.
Ta gjerne kontakt dersom du har noen spørsmål.

Hva er en personopplysning?
Personopplysning
er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, fødselsdato, ect. Opplysninger om atferdsmønstre er også regnet som personopplysninger, som f. eks hva du handler/søker på over nettet.

Hvem er behandlingsansvarlig?
Norsk Profilreklame & Gaver AS
Adresse: Grini Næringspark 4B, 1361 Østerås

Hvordan og hvilke personopplysninger samler vi inn, og til hvilket formål?
Når du blir kunde av Norsk Profilreklame samler vi inn følgende kontaktopplysninger på de kontaktpersoner som der oppgir: Navn, adresse, e-post og telefonnummer.

Informasjon om deres bestillinger
Vi sparer også dato om bestillinger som kontaktpersoner har gjort og de dato som omhandler bestillinger slik som korrekturgodkjennelse og leverinsadresse.

Forespørsler og tilbud
Når dere kontakter oss med forespørsler på produkter samler vi inn den informasjonen du oppgir til oss for å at vi skal kunne hjelpe dere på best mulig måte. Vi sparer tilbudene og underlaget for å på bestemåte kunne hjelpe dere ved oppdaterte fremtidige forespørsler.

Slik samler vi inn personopplysninger:
Vi samler inn og behandler dato som:

- Du oppgir selv når du blir hunde hos oss
- Du oppgir når du kontakter oss i forma av web henveldelser, e-post eller møte
- Skapes når du bruker våre tjenester som webside og ordresystem
- Samles inn via coocies som samler informasjon på og fra din webleser

Dette bruker vi personopplysninger til
For å kunne behandle dine data kreves det at en av følgende rettslige grunner oppfylles:

- Krav for å fullbyrde avtale med dere
- krav for å fyllbyrde en for Norsk Profilreklame & Gaver AS (NPR) sin rettslige forpliktelse
- Behandling som ligger i både ditt og NPR sin interesse
- Godkjennelse fra deg om akkurat den behandlingen

For at vi skal kunne tilby våre tjenester til deg trenger vi å behandle dine personopplysninger. Nedenfor finner du informasjon om hva vi brukder din data til, samt hvilken rettslig grund behandlingen har støtte i.

Leveranse av bestillinger
Vi behandler personopplysninger for å identifisere deg som kunde og for å kunne håntere og levere deres bestillinger, svare på og gi deg tilbud, gi produktinformasjon og informere om tilbud. Vi behandler også personopplysninger som kreves for å håndtere fakturering og betaling av de produkter og tjenester dere kjøper.

Kommunikasjon
Vi kan bruke personopplysnnger fra tidligere kontkt med oss for å kunne gi deg bedre hjelp og tipse om produkter og tilbud. Vi bruker din kontaktopplysninter og informasjon om tidligere bestillinger og forespørsler som grunnlag for faktura, nyhetsbrev, viktig informasjon om dine tjenester, tilbud og tips om produkter og kampanjer.

Lovig grunn: Interesseavveining og fullbyrdelse av avtal.

Markedsføring
For å kunne markesføre relevante produkter og tilbud til dere etter deres behov behandler vi personopplysinger fra tidligere kontakt, bestillinger og tilbud.

Lovlig grunn: Interesseavveining

Lovbestemte forpliktelser
Vi behandler personopplysninger i det formål å etterfølge de krav som loven stiller.

Lovlig grunn: Rettslig forpliktelse

Til hvem gir vi personopplysninger

Partnere og underleverandører
Vi minimerer de personopplysninger som deles med våre partnere og underleverandører. ved direkteleveranser deles leveranseadresser til underleverandør. Vi tar passende beskyttelsers midler i bruk for å sikkerstille at dine personopplysninter håndteres etter gjeldene lov om sikkerehet og personlig integritet. Samme krav stiller vi på våre underleverandører.

Myndigheter
På forespørsel kan vi eter loven og myndighetsbeslutning være skyldig i å levere ut visse personopplysninger.

 

Slik sparer vi dine personopplysninger
Vi  sparer personopplysninger så lenge det finnes en dokumentert grunn for behandling.

Slik beskytter vi dine personopplysninger
Vi bruker industistandarder for å lagre, behandle og kommunisere følsom informasjon som personopplysninger og passord på en sikker måte.


Du bestemmer over dine personopplysninger
Det vil si at du avgjør hvilkene opplysninger du vil levere samt hvilken behandling av dine personopplysninger du godkjenner,  og du dkan tilbakekalle ditt samtykke når du ønsker. NB! vi trenger visse personopplysninger for å kunne levere den service og tilby våre tjenser og produkter itl deg. Om du velger å tilbakekalle ditt samtykke kan det innebære at vi ikke kan tilby våre tjenester og produkter til deg.

Slik behandler vi dine personopplysniger når du ikke lengre er kunde
Når du sier opp din kunderelasjn med oss fjerner vi alle dine personopplysninger der det ikke lengre finnes noen grunn for fortsatt behandling. Vi meddler også våre eventuelle partnere og underleverandører som har behandlet dine data at den skal slettes hos dem.

Det som blant annet tas bort er:

- bestillingshistorikk i vårt ordrehånteringssystem
- Personopplysninger i vårt CRM-system
- Sikkerhetskopier av overstående tas bort

Noe av det som ikke tas bort er:
- Data som kreves etter rettslige forpliktelser

Slik kontakter du oss:
Du er alltid velkommen til å kontakte oss på [email protected]